Bierne zabezpieczenia ppoż.

Zabezpieczenia przejsć instalacyjnych

Aby skutecznie wydzielić pomieszczenie pod względem pożarowym na granicy stref pożarowych wykonuje się prace mające na celu ograniczenie możliwości przedostania się pożaru do innej strefy pożarowej. Poprzez wykorzystanie mas ogniochronnych, kołnierzy ogniochronnych, kratek pęczniejących, pian pęczniejących jesteśmy w stanie zabezpieczyć przejścia instalacyjne zaspokajając oczekiwania PSP, Inwestora, służb nadzorujących i ubezpieczycieli. Prace wykonujemy z największą starannością przy atrakcyjnych cenach.

Bierne zabezpieczenia ppoż.

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych

Jest to jedna z form zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem ognia. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykonać zabezpieczenie do klasy REI 240. W porównaniu do innych metod, zabudowa płytami daje możliwość późniejszej obróbki oraz podniesienia jej estetyki. Metoda ta jest często stosowana wszędzie tam, gdzie występują ciężkie warunk

Bierne zabezpieczenia ppoż.

Impregnacje, malowanie konstrucji

Dzięki wysokiej dostępności coraz to nowych materiałów do zabezpieczania konstrukcji do odpowiedniej klasy odporności ogniowej oferujemy wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zarówno stalowej jak i drewnianej z użyciem profesjonalnych zestawów farb i impregnatów ogniochronnych.

Bierne zabezpieczenia ppoż.

Natryski

Jedna z najbardziej efektywnych pod kątem ekonomicznym form zabezpieczenia konstrukcji stalowej do odpowiedniej klasy REI. Często stosowane w obiektach handlowych, przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność podniesienia klasy odporności ogniowej.