Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
Urządzenia przeciwpożarowe ważne pod kątem prowadzenia ewakuacji. Nierzadko wykorzystywane jako systemy nagłośnieniowe. Współpracują z systemami sygnalizacji pożarowej (SSP). W zależności od lokalizacji oraz rodzaju zagrożenia rozgłaszają odpowiednie komunikaty.