Hydranty

Hydranty wewnętrzne

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń przeciwpożarowych. Jest elementem wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Składa się z zaworu hydrantowego, węża, prądownicy, zwijadła oraz szafki ochronnej. W przypadku tego urządzenia środkiem gaśniczym jest rozproszony prąd wodny.

Hydranty zewnętrzne

Symbol ochrony przeciwpożarowej na całym świecie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy obiekt użyteczności publicznej powinien mieć zapewnioną wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Najczęściej ta potrzeba realizowana jest przez Hydranty wewnętrzne lub zbiornik zapasu wody ppoż.