Systemy sygnalizacji pożarowej

Służą do wykrywania pożaru, powiadamiania obsługi obiektu o zagrożeniu, informowania osób będących w danym obszarze o zagrożeniu oraz sterowania innymi urządzeniami wykonawczymi. Można je nazwać systemami nadrzędnymi, gdyż w przypadku powstania pożaru lub zadymienia, komunikaty oraz sterowania z centrali są najważniejsze dla całego procesu wali z zagrożeniem. Najprostsze systemy zbudowane są z centrali, czujników dymu lub ciepła oraz sygnalizatorów. Te najbardziej zaawansowane dzięki dużym możliwościom rozbudowy oraz sterowania zapewniają bezpieczeństwo ludzi i mienia w nawet najcięższych warunkach. Istnieje możliwość transmisji alarmu pożarowego do centrum powiadamiania PSP.