Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe są jednymi z najczęściej stosowanych systemów gaszenia. Możemy je spotkać przede wszystkim w obiektach przemysłowych, magazynowych oraz handlowych. Gaszenie odbywa się w momencie pęknięcia ampułki tryskacza pod wpływem wysokiej temperatury oraz otwarciem tryskacza. W ciągu chwili woda zgromadzona pod wysokim ciśnieniem w sieci rurociągów zasilających wypływa na źródło ognia. Spadek ciśnienia w instalacji uruchamia pompy przeciwpożarowe zlokalizowane w pompowni przeciwpożarowej, które pobierają wodę ze zbiornika zapasu wody do celów gaszenia. Każda instalacja tryckaczowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób odpowiedni dla danego obiektu. Nasze instalacje są „szyte na miarę”, dopasowane do potrzeb klienta  oraz wykonane z najwyższą starannością.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Instalacje zraszaczowe

W swojej budowie instalacje zraszaczowe mogą być bardzo podobne do instalacji tryskaczowych. Składają się z sieci rurociągów, pompowni zasilającej oraz zbiornika z zapasem wody ppoż. Różni je sposób uruchamiania, brak obecności wody w instalacji oraz obszar gaszenia. W odróżnieniu od „tryskaczówki” główka zraszacza jest na stałe otwarta, a w momencie pojawienia się wody rozpoczyna się proces gaszenia.

Stałe urządzenia gaśnicze wodne

Mgła wodna

Działanie systemu oparte jest o dysze rozdrabniające wodę na bardzo drobne cząsteczki optycznie przypominające mgłę. Instalacje są często spotykane w przemyśle energetycznym, chemicznym, a także wszędzie tam, gdzie nie można wykorzystać wody do gaszenia pożaru.