Systemy oddymiania

Grawitacyjne

Systemy te mają na celu usuwanie dymu w celu poprawienia warunków ewakuacji oraz zwiększenie widoczności w miejscu zadymienia. Na co dzień możemy je zauważyć w klatkach schodowych budynków wielokondygnacyjnych, sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych, halach przemysłowych. Sercem systemu oddymiania grawitacyjnego jest centrala oddymiania która zbiera sygnały z czujników dymu, a następnie wysterowuje poszczególne elementy systemu, takie jak, sygnalizatory optyczno-akustyczne, klapy oddymiające oraz elementy napowietrzania. Centrale oddymiające mogą współpracować z Systemami Sygnalizacji Pożarowej, co często ogranicza koszty instalacji z uwagi na wspólne wykorzystanie elementów takich jak m.in sygnalizatory, czujki dymowe.

Systemy oddymiania

Mechaniczne

Podobnie jak systemy oddymiania grawitacyjnego ich celem jest usuwanie dymu oraz ciepła z danej strefy dymowej. Dzięki sieci kanałów oddymiających, wentylatorów napowietrzających oraz wentylatorów wyciągowych sterowanych z centrali oddymiania.