Usługi Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń ppoż.

Wykonujemy opinie z zakresu ochrony ppoż., audyty przeciwpożarowe, ekspertyzy. Pomagamy opracować dokumentacje, które są uzgadniane z Rzeczoznawcą. Na życzenie klienta realizujemy pełen proces projektowy, doradczy oraz pomagamy w uzyskaniu zgód i rekomendacji instytucji kontrolnych oraz urzędów.