Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Celem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  jest umożliwienie sprawnej ewakuacji osobom znajdyjącym się w strefi zagrożenia, a także poprawa warunków pracy straży pożarnej. Oświetlenie ewakuacyjne musi być utrzymywane w doskonałej kondycji technicznej. Konieczne jese wykonywania okresowych przeglądów narzuconych przez ustawodawcę (nie rzadziej niż raz w roku, tak jak dla pozostałych urządzeń przeciwpożarowych, o ile inaczej nie zaleca producent systemu).