Usługa Strażaka

Oferujemy możliwość realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegających na stałej opiece strażaka/ inspektora ochrony ppoż. wraz z kontrolą oraz prowadzeniem dokumentacji z zakresu ochrony ppoż. Nasz model pozwala znacznie zoptymalizować koszty, jakie klient musi ponieść z uwagi na konieczność zatrudnienia etatowego strażaka. W przypadku decyzji o powierzeniu nam całości zadań prewencyjnych otrzymują Państwo pełen zakres obsługi specjalisty oraz usługi doradcze.