Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Systemy wykorzystujące jako środek gaśniczy gazy. Zaletą takich systemów jest ich czystość oraz brak strat materialnych, tak jak w przypadku urządzeń wykorzystujących jako medium gaśnicze wodę lub proszki. Często wykorzystywane w serwerowniach, rozdzielniach elektrycznych oraz archiwach. Realizujemy inwestycje z wykorzystaniem różnych rodzajów gazów, takich jak m.in:

  • FM200
  • FE36
  • CO2
  • Inergen
  • Novec
  • Argon