Zbiorniki ppoż.

Obiekty budowlane naziemne lub podziemne spełniające funkcję magazynu wody do celów przeciwpożarowych. Często zasilają instalacje: tryskaczowe, zraszaczowe, hydrantowe. Mogą również pełnić rolę zbiorników zapasu wody ppoż. do celów zewnętrznego gaszenia pożaru.